Tarihimiz

Balık Ekmek Esnafları Derneği, Eminönündeki balıkçı esnaflarımızın faaliyet gösterdiği çanak bölgesi olarak tabir edilen alanı
Eminönü semtinin tarihi misyonu ile bağdaşır, kültürel ve turistik değer taşıyan bir alan olarak görsellemeye çalışmaktadır.
Turistlerin en uğrak yerlerinden biri olan bölgede tarihi yapılarımız haricinde Osmanlı İmparatorluğu’Nun deniz gücü açısından
hiç bir eserinin bulunmaması bizleri birtakım çalışmalar yapmaya sevk etmiştir. Bu noktada birçok uygulamaya konmuş ise de eksik
kalan yanların tamamlanması ve çanak olarak tabir edilen bir kültür köşesi haline getirilmesi derneğimizce planlanmaktadır.

Derneğimizin planlama ve yönlendirmeleri ile balık ekmek esnaflarımız kendilerine tarihi, kültürel dokuya uygun tekneler inşa
ettirmişlerdir ve alanda bulunan tente sistemlerini tarihi yapıya uygun tente sistemi ile değiştirmişlerdir. Yine balık ekmekle
bir bütün haline gelen turşucular ile diğer seyyar esnaf da tarihi dokuya uygun ve görselliği olan seyyar arabalar inşa ederek,
çanak bölgesi tarihi mistik bir havası olan çekici bir alan haline dönüştürülmüştür.

Tentelerin bulunduğu alan içerisinde tarih ve kültürümüzle ilgili dikkat ve merak uyandırıcı maketler ve heykelciklerle burda yenibir konsept oluşturulmasına uzun vadede planlanmaktadır. Derneğimizin yönlendirmeleri ve esnaflarımızın katkıları ile Eminönü
Balık Ekmeğin kurumsal faaliyetlerinin bazılarına aşağıda yer verilmektedir.

Semtin Tarihi ve Turistik yapısı dolayısıyla, esnaflarımız tarafından, tarihi ve turistik dokuya uygun ve turistlerin ilgisini
çekecek tekneler inşa edilmiş, teknelerin bulunduğu alana mistik bir renk katılarak alan ilgi odağı hakine dönüştürülmüş
2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul etkinlikleride düşünülerek inşa edilen teknelerden biri Turizm Bakanlığınca verilen takdir
belgesi ile ödüllendirilmiştir.

Çevre temizliği konusunda bilinçlenen esnafımız, faaliyet gösterdikleri alanda sadece kendi çöplerini temizlemekle kalmayıp,
alanın tüm temizliği ile ilgilenmekte, bu konuda bir emizlik firması ile anlaşarak alandaki tüm çöpü özel poşetlerle poşetlettirerek nakil merkezlerine nakletmektedirler. Deniz temizliği hususundada hassas olan esnafımız, denize hiç bir şekilde
çöp atılmasına müsahama göstermediği gibi üç tekne’Nin etrafını çevreleyen bir deniz bariyeri yaptırarak teknekelerin
çevresinden dışarıya veya dış çevreleyen bariyerin içine çöp giriş çıkışını da engellemektedir.

Esnafımızın geçmişte kullandığı duman ve koku yapan kömürlü ızgaralar terk edilerek daha çevre dostu plate sistemine geçilmiş,
kullanılmakta olan poşetler baskılı ve kansorejen olmayan yeni poşetlerle değiştirilmiştir, balığın bakli sırasında
frigorik arabalar kullanılmaya başlanılmış, derneğimiz tarafından profesyonel bir şirketle anlaşılarak 1000 kişinin cevapladığı
bir anket yaptırılmış ve bu anketin sonuçlarınıda esnaflarımızca değerlendirilmeye alınmıştır. Semtin turistik uğrak yeri olması
itibariyle görsel bir etkinlik olmas açısından teknelerde çalışan personele özel tarihi kıyafetler tasarlanarak yaptırılmış,
teknelerin önündeki alanda faaliyette bulunan diğer esnafta bu konuda bilinçlendirilmiş, örneğin; çeşitli seyyarlara tarihi
ve görsel özellikleri ile dikkat çeken turşu arabaları ve tatlı arabaları ve özel tasarımlı kıyafetler yaptırılmıştır. Tüm bu çalışmalar çevre esnafımızca da takdir görmüş çevre esnafı ve Galata Köprüsü Esnafı, tekne esnafımıza Eminönü semtine katkılarından ötürü takdir belgesi vermiştir.

Esnafımız, satış arz ettiği balığı Tarım ve Köy İşleri bakanlığı’nın ilgili birimlerine denetlettirerek %100 sağlıklı ve tüketilebilir olduğunun onayını almaktadır. Esnaflarımız çalışma ortamlarını periyodik olarak haşere ve hastalıklara karşı
ilaçlatmakta ve ürün örneklerini periyodik olarak analiz ettirerek müşterilerine hijyenik şartlara uygun sağlıklı ve güvenilir gıda hizmeti sunmaya devam etmektedir.