Tarihi Eminönü Balık Ekmek
Tarihimiz

Tarihimiz

Tarihimiz

Tarihi Eminönü Balık Ekmek Turizm Kooperatifi, Eminönündeki balıkçı esnaflarımızın faaliyet gösterdiği çanak bölgesi olarak tabir edilen alanı Eminönü semtinin tarihi misyonu ile bağdaşır, kültürel ve turistik değer taşıyan bir alan olarak görsellemeye çalışmaktadır. Turistlerin en uğrak yerlerinden biri olan bölgede tarihi yapılarımız haricinde Osmanlı İmparatorluğunun deniz gücü açısından hiç bir eserinin bulunmaması bizleri birtakım çalışmalar yapmaya sevk etmiştir. Bu noktada birçok uygulamaya konmuş ise de eksik kalan yanların tamamlanması ve çanak olarak tabir edilen bir kültür köşesi haline getirilmesi Kooperatifimizce planlanmaktadır.

Kooperatifimizin planlama ve yönlendirmeleri ile balık ekmek esnaflarımız kendilerine tarihi, kültürel dokuya uygun tekneler inşa ettirmişlerdir ve alanda bulunan tente sistemlerini tarihi yapıya uygun tente sistemi ile değiştirmişlerdir. Yine balık ekmekle bir bütün haline gelen turşucular ile diğer seyyar esnaf da tarihi dokuya uygun ve görselliği olan seyyar arabalar inşa ederek, çanak bölgesi tarihi mistik bir havası olan çekici bir alan haline dönüştürülmüştür.

Tentelerin bulunduğu alan içerisinde tarih ve kültürümüzle ilgili dikkat ve merak uyandırıcı maketler ve heykelciklerle burda yenibir konsept oluşturulmasına uzun vadede planlanmaktadır. Kooperatifimizin yönlendirmeleri ve esnaflarımızın katkıları ile Eminönü Balık Ekmeğin kurumsal faaliyetlerinin bazılarına aşağıda yer verilmektedir.

Semtin Tarihi ve Turistik yapısı dolayısıyla, esnaflarımız tarafından, tarihi ve turistik dokuya uygun ve turistlerin ilgisini çekecek tekneler inşa edilmiş, teknelerin bulunduğu alana mistik bir renk katılarak alan ilgi odağı haline dönüştürülmüş 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul etkinliklerde düşünülerek inşa edilen teknelerden biri Turizm Bakanlığınca verilen takdir belgesi ile ödüllendirilmiştir.

Çevre temizliği konusunda bilinçlenen esnafımız, faaliyet gösterdikleri alanda sadece kendi çöplerini temizlemekle kalmayıp, alanın tüm temizliği ile ilgilenmekte, bu konuda bir temizlik firması ile anlaşarak alandaki tüm çöpü özel poşetlerle poşetlettirerek nakil merkezlerine nakledilmektedirler. Deniz temizliği hususunda da hassas olan esnafımız, denize hiç bir şekilde çöp atılmasına müsamaha göstermediği gibi üç teknenin etrafını çevreleyen bir deniz bariyeri yaptırarak tenekelerin çevresinden dışarıya veya dış çevreleyen bariyerin içine çöp giriş çıkışını da engellemektedir.

Esnafımızın geçmişte kullandığı duman ve koku yapan kömürlü ızgaralar terk edilerek daha çevre dostu Plate sistemine geçilmiş, kullanılmakta olan poşetler baskılı ve kanserojen olmayan yeni poşetlerle değiştirilmiştir, balığın nakli sırasında frigorifik arabalar kullanılmaya başlanılmış, Kooperatifimiz tarafından profesyonel bir şirketle anlaşılarak 1000 kişinin cevapladığı bir anket yaptırılmış ve bu anketin sonuçlarında esnaflarımızda değerlendirilmeye alınmıştır. Semtin turistik uğrak yeri olması itibariyle görsel bir etkinlik olması açısından teknelerde çalışan personele özel tarihi kıyafetler tasarlanarak yaptırılmış, teknelerin önündeki alanda faaliyette bulunan diğer esnafta bu konuda bilinçlendirilmiş, örneğin; çeşitli seyyarlara tarihi ve görsel özellikleri ile dikkat çeken turşu arabaları ve tatlı arabaları ve özel tasarımlı kıyafetler yaptırılmıştır. Tüm bu çalışmalar çevre esnafımız tarafından takdir görmüş çevre esnafı ve Galata Köprüsü Esnafı, tekne esnafımıza Eminönü semtine katkılarından ötürü takdir belgesi vermiştir.

Esnafımız, satış arz ettiği balığı Tarım ve Köy İşleri bakanlığının ilgili birimlerine denetlettirerek %100 sağlıklı ve tüketilebilir olduğunun onayını almaktadır. Esnaflarımız çalışma ortamlarını periyodik olarak haşere ve hastalıklara karşı ilaçlamakta ve ürün örneklerini periyodik olarak analiz ettirerek müşterilerine hijyenik şartlara uygun sağlıklı ve güvenilir gıda hizmeti sunmaya devam etmektedir.